دانشکده فنی انقلاب اسلامی(صنایع شیمیایی)

نام 100 آلکان اولیه


نام 100 آلکان اولیه

 

 

1.متان

(Methan)

2.اتان

(Ethane)

3.پروپان

(Propane)

4.بوتان

(Butane)

5.پنتان

(Pentane)

6.هگزان

(Hexane)

7.هپتان

(Heptane)

8.اوکتان

(Octane)

9.نونان

(Nonane)

10.دکان

(Decane)

11.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:34  توسط سید مصطفی محمدی  | 

زیباترین آزمایش‌های تاریخ

زیباترین آزمایش‌های تاریخ!

گر چه دانشمندان تاکنون توانسته اند اجزای تشکیل دهنده ذره های زیر اتمی را در شتاب دهنده ها از یک دیگر جدا کنند، توالی ژنوم انسان را کشف و فعالیت ستارگان دور دست را تجزیه و تحلیل کنند، اما هنوز هم آزمایش هایی توجه دانشمندان را به خود جلب می‌کند که میلیون ها دلار هزینه را در برداشته و جریان بزرگی از اطلاعات ایجاد می‌کند؛ آزمایش هایی که پردازش آن ها توسط ابررایانه ها ماه ها به طول می انجامد. بسیاری از این گروه های پژوهشی توسعه پیدا کرده اند و برای انجام فعالیت با هم مشارکت می‌کنند.

اما باید اذعان کرد که مفاهیم علمی به ذهن های منحصر به فردی که خود را درگیر کشف رازو رمزهای جهان کرده اند، راه می‌یابد. هنگامی که رابرت پی.کریس، از گروه فلسفه دانشگاه ایالتی نیویورک واقع در استونی بروک ومورخ آزمایشگاه ملی بروکهان از فیزیکدانان خواست که زیباترین آزمایش های کل تاریخ را نام ببرند، مشخص شد که ده نفر نخست بیش تر به طور انفرادی کار کرده اند و دستیاری نداشتند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:31  توسط سید مصطفی محمدی  | 

تهيه صابون

هدف آزمايش :

تهيه صابون

تئوري آزمايش :

صنعت صابون‌سازی ، ریشه در بیش از 2000 سال گذشته دارد. در حفاری‌های بمبئی یک کارخانه صابون‌سازی پیدا شده است. با این‌حال ، در میان بسیاری از صنایع شیمیایی ، هیچکدام همانند صنایع صابون‌سازی چنین تغییرات بنیادی در مواد اولیه شیمیایی خود تجربه نکرده‌اند. معمولا پذیرفته شده است که مصرف سرانه صابون نشان‌دهنده سطح زندگی افراد هر کشوری است.

صابون در واقع ، هیچ‌گاه کشف نشده، بلکه بتدریج از مواد خام قلیایی و چربی‌ها تحول یافته است. پلینی پدر ، ساخت صابون‌های نرم وسخت را در قرن اول شرح داده است، ولی تا قرن سیزدهم هیچ‌گاه صابون بمقدار کافی بطوری که بتوان به آن صنعت گفت، تولید نشد. تا اوایل دهه 1800 باور بر این بود که صابون مخلوطی مکانیکی از چربی و قلیاست.

سپس شورول ، شیمیدان فرانسوی ، نشان داد که تشکیل صابون در واقع یک واکنش شیمیایی است. دومنیه ، کارهای وی را در زمینه بازیابی گلسیرین از مخلوطهای صابونی‌شده کامل کرد. تا پیش از کشف مهم لوبلان در زمینه تولید ارزان قیمت کربنات سدیم از کلرید سدیم ، نیاز به قلیا از طریق خیساندن خاکستر چوب‌ها یا تبخیر آبهایی مانند رودخانه نیل که بطور طبیعی قلیایی‌اند تامین می‌شد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:28  توسط سید مصطفی محمدی  | 

تست های شناسایی آمينها

تست های شناسایی آمينها

آمینها و سایر ترکیبات حاوی نیتروژن از جمله فراوانترین مولکولهای آلی هستند. همه آمینها خصلت بازی دارند (آمینهای نوع اول و دوم می‌توانند به عنوان اسید هم عمل کنند) ، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند، و در واکنشهای جانشینی به عنوان هسته دوست عمل کنند. پس در بسیاری از جنبه‌ها شیمی آمینها با شیمی الکلها و اترها شباهت دارد. ولی تفاوتهایی هم در فعالیت دارند، زیرا الکترونگاتیوتیه نیتروژن کمتر از اکسیژن است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:21  توسط سید مصطفی محمدی  | 

تست های شناسایی فنول ها

تست های شناسایی فنول ها

فنولها ترکيبات اسيدي هستند که قدرت اسيدي آنها از کربوکسيليک اسيدها کمتر است اين امر در مورد فنولهايي که داراي استخلافهاي نيترو هستند صدق نمي کند. برخی از آزمايشهايي که در شناسايي فنولها مورد استفاده قرار مي گيرد در زیر امده است.

1- 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:20  توسط سید مصطفی محمدی  | 

استر

استر

خواص استر 

استرها غالبا فرار و معطرند و برخی از آنها در میوه‌های رسیده یافت می‌شوند. مثلا استات ایزوپنتیل ، بوی موز است، والرات ایزوپنتیل بوی سیب بوده و پروپیونات ایزوبوتیل ، بوی نیشکر است.

موارد استفاده از استر

خیلی از استرها مانند استات اتیل و استات بوتیل ، بعنوان واکنش‌گر و یا حلال و نرم کننده رزینها در آزمایشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:18  توسط سید مصطفی محمدی  | 

ازمايشهای پتاسيومتری2

ازمايشهای پتاسيومتری2

 آزمايش 2

تيتراسيون پتانسيومتری در واکنشهای رسوبی:

 وسايل مورد نياز

پتانسيومتر- بشر 250- استوانه مدرج 100- بورت و پي پت- بهم زن مغناطيسي-

  محلولهاي مورد نياز:

اسيد نيتريک 6 مولار- نيترات نقره1/0 مولار- آمونياک 1:1

  روش کار :

 الف: سنجش يون  

از محلول را بداشته در بالن ژوژه 100 به حجم برسانيد.

از محلول به حجم رساندة فوق را بداخل يک بشر منتقل کنيد و سپس 1 الي 2 ميليليتر اسيد نيتريک 6 مولار به آن بيفزائيد. آب مقطر را به مقداري که الکترودها داخل محلول قرار گيرد به بشر اضافه کنيد بشر را روي هم زن مغناطيسی قرار داده و سپس توسط نيترات نقرة 1/0 مولار تيتر نمائيد.       در ابتدا حجم ها را يک ميليتر 1 اضافه کنيد. به محض    مشاهدة تغييرات شديد پتانسيل نسبت به حجم اضافه شده نيترات نقره را در حجم هاي 1/0-1/0 ميليتري اضافه نمائيد.

پس از کاهش تغييرات مجدداً در حجم هاي 1-1تيتر نمائيد.

   * از روي رسم منحنی پتانسيل نسبت به حجم مصرفی نيترات نقره مقدار گرم درصد يون  را محاسبه و گزارش نمائيد. و در ادامه منحني تغييرات  نسبت به  را رسم نمائيد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:16  توسط سید مصطفی محمدی  | 

انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه

انرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه

 

عنصر اورانیوم در طبیعت دارای ایزوتوپهای مختلف از جمله دو ایزوتوپ مهم و پایدار اورانیوم ‪ ۲۳۵و اورانیوم ‪ ۲۳۸است. برای درك مفهوم ایزوتوپهای مختلف از هر عنصر باید بدانیم كه اتم تمامی عناصر از سه ذره اصلی پروتون، الكترون و نوترون ساخته می‌شوند كه در تمامی ایزوتوپهای مختلف یك عنصر، تعداد پروتونهای هسته اتمها با هم برابر است و تفاوتی كه سبب بوجود آمدن ایزوتوپهای مختلف از یك عنصر می‌شود، اختلاف تعداد نوترونهای موجود در هسته اتم است.  به طور مثال تمامی ایزوتوپهای عنصر اورانیوم در هسته خود دارای ‪۹۲ پروتون هستند اما ایزوتوپ اورانیوم ‪ ۲۳۸در هسته خود دارای ‪ ۱۴۶نوترون (‪ (۹۲+۱۴۶=۲۳۸و ایزوتوپ اورانیوم ‪ ۲۳۵دارای ‪ ۱۴۳نوترون(‪ (۹۲+۱۴۳=۲۳۵در هسته خود است.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:14  توسط سید مصطفی محمدی  | 

فتومتری

فتومتری

 تعيين آهن در آب به روش اسپکتر و فتومتری:

 تئوري: يک روش بسيار دقيق و حساس براي تعيين مقادير جزئي از آهن تا حدود  از آهن دو ظرفيتی موجود در آب مبتني است بر تشکيل کمپلکس قرمز نارنجي رنگ از آهن دو ظرفيتی با يک ترکيب آلی مانند اورتوفنانترولين .


 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:12  توسط سید مصطفی محمدی  | 

هدایت سنجی

هدایت سنجی

یک محلول الکترولیتی حامل جریان الکتریسیته  بوده و می توان قانون اهم را (E=IR) در مورد آن به کار برد . I شدت جریان عبور کرده از محلول بر حسب آمپر ، E اختلاف پتانسیل اعمال شده بر حسب ولت و و R مقاومت محلول بر حسب اهم می باشد . هدایت (conductance)محلول ، معکوس مقاومت محلول تعریف  شده و با علامت c نشان داده می شود .  C = 1/Rادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:11  توسط سید مصطفی محمدی  | 

فتومتری منگنز

فتومتری منگنز:

  روش کار:

 از سولفات منگنز را وزن کرده و در داخل بشر به آن  اسيد سولفوريک غليظ و  اسيد نيتريک غليظ و  آب مقطر اضافه نمائيد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:10  توسط سید مصطفی محمدی  | 

ازمايشهای پتاسيومتری1

ازمايشهای پتاسيومتری1

اندازه گيري  توسط دي کرومات پتاسيم

وسايل مورد نياز :

  1) پتانسيو متر مجهز به  الکترودپلاتين و کالومل

  2) بشر 250ميلي ليتري

  3) استوانه مدرج 100 ميلي ليتري

  4) بهم زن مغناطيسي و پي پت

محلولهاي مورد نياز:

محلول استاندارد پتاسيم دي کرومات 02/0  مولار cc100

محلول 5/2 مولار و اسيد سولفوريک 100ميلي ليتر

محلول اسيد فسفريک غليظ

  روش کار:

مجهول داده شده شامل فروآمونيوم سولفات را به حجم مي رسانيم سپس توسط پي پت ژوژه 25 آنرا داخل بشر  250 ریخته و به آن حدود 25 اسيد سولفوريک 5/2 مولار توسط مزول بيفزائيد تا حجم حدود 150 با آب مقطر رقيق کنيد.

الکترودهاي کالومل و پلاتين را داخل محلول قرار داده و پس از بهم زدن توسط محلول دي کرومات پتاسيم 2% مولار بسنجيد.

افزودن دي کرومات در ابتدا در حجم هاي يک ميليمتري انجام داده و به محض شروع تغييرات قابل توجه در پتانسيل تيتراسيون را در حجم هاي 1/0 ميليمتري تا بعد از نقطة اکي والان ادامه دهيد.

سپس حدود 5 ديگر در حجم هاي 1 دي کرومات پتاسيم به محلول بيفزائيد.

 * از روي رسم منحنی تغييرات پتانسيل به حجم مصرفی دي کرومات مقدار گرم درصد  را محاسبه و گزارش نمائيد.

 * منحني تغييرات نسبت به را نيز رسم نمائيد.

آزمايش فوق را تکرار کنيد، با اين تفاوت که علاوه بر اسيد سولفوريک حدود 5-4 اسيد فسفريک نيز به محلول بيفزائيد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:9  توسط سید مصطفی محمدی  | 

تيتراسيون اسيد ضعيف(اسيد استيک)با باز قوی

 تيتراسيون اسيد ضعيف(اسيد استيک)با باز قوی:

 در طي اين آزمايش محلول اسيد استيک با محلول سود تيتر ميگردد، از روي منحنی رسم شده بر حسب هدايت محلول و ميلي ليتر سود اضافه شده نقطه  انتهايي تيتراسيون و از آنجا غلظت محلول اسيد استيک را مي توان بدست آورد.

 در ابتداي تيتراسيون هدايت محلول به مقدار کمي کم مي شود که مربوط به کم شدن غلظت يون هاي هيدروژن مي باشد سپس هدايت محلول تدريجاً بالا ميرود که اين قسمت مربوط به ازدياد يونهاي استات موجود در محلول است.

در نقطه انتهايي اسيداستيک موجود با سود خنثي مي گردد و سپس بعلت ازدياد يونهاي  در محلول هدايت بالا رفته و منحنی با شيب تندتري تغيير مي کند نقطه انتهايي تيتراسيون مي باشد.

   روش کار:

نمونه مجهول داده شده را در بالت ژوژه  به حجم برسانيد کاملاً آنرا هموژن کنيد،  مجهول اسيد استيک را به بشر  منتقل  کنيد و حدود  آب مقطر به آن افزوده و آنرا به هم زن مربوط نمائيد، سلولهاي هدايت سنجي را در آن بگذاريد دستگاه هدايت سنج را روشن کنيد و هدايت محلول را قبل از تيتراسيون بخوانيد، سپس هدايت محلول را با افزودن محلول سود 2/0 نرمال داخل بورت در فواصل 2/0 ميلي ليتري و تا 10 ميلي ليتري در فواصل 2/0 ميلي ليتري، بخوانيد نرماليته و غلظت محلول اسيد استيک را محاسبه نموده و بعد از پايان کار سل هدايت سنج را با آب مقطر شسته در آب مقطر نگه داري کنيد.

 + نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:8  توسط سید مصطفی محمدی  | 

قابليت انحلال نمکهاي کم محلول به روش هدايت سنجی

قابليت انحلال نمکهاي کم محلول به روش هدايت

سنجی اندازه گيري

 

محلول اشباع شده يک نمک کم محلول ، مانند کلرید نقره را نظر به قابليت انحلال اندک آن مي توان خيلي رقيق دانست و در نتيجه، هدايت اکي والان چنين محلولي، برابر هدايت اکي والان محلول الکتروليت در غلظتهاي بينهايت کم يعني  مي شود. براي بدست اوردن هدايت مخصوص کلرید نقره و يا بطور کلي هر نمک کم محلول بايد هدايت مخصوص حلال را از هدايت مخصوص محلول اشباع کم کرد.                      

که  هدايت مخصوص محلول کلرور نقره اشباع شده،  هدايت مخصوص حلال و  هدايت مخصوص بعلت انحلال کلرید نقره مي باشد.

 هدايت اکي والان محلول کلرید نقره اشباع

چون هدايت اکي والان محلول کلرید نقره اشباع برابر هدايت اکي والان حد مربوط مي باشد پس :

و يا  بترتيب نمايش هدايت معادل يونهاي  و  مي باشد (در )

   وسايل و محلولهای لازم:

هدايت سنج- بهم زن مغناطيسي- پي پت- بشر – کلرور نقره جامد (که از آزمايش پيش تهيه شده).

   روش کار:ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:6  توسط سید مصطفی محمدی  | 

اسپکتروسکوپی مادون قرمز Infra red ) IR )

مشاهده پیک در IR در اثر تغییر در سطوح انرژی ارتعاشی مولکول می باشد که بطور عمده شامل ارتعاشات کششی  stretching و خمشی bending  می باشد.محدوده جذب معمولی  IR  ( 2.5 تا 25 میکرومتر ) و یا برحسب عدد موج 400 تا 4000  cm -1  می باشد.موقعیت پیکها در  IR  بستگی به ماهیت پیوند ها دارد. پیکهای واقع در انتهای طیف ، دارای انرژی بالاتر ( طول موج کوتاهتر ) می باشند و اغلب مربوط به ارتعاشات کششی پیوند های کوتاه و قوی می باشند.استفاده از عدد موج در مقایسه با طول موج، جهت بیان محلهای جذب از این نظر که عدد موج با انرژی نسبت مستقیم دارد و همچنین جهت بیان محلهای جذب که از اعداد اعشاری استفاده نمی شود، ارجحیت دارد.

 ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 20:1  توسط سید مصطفی محمدی  | 

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

 

کروماتوگرافی بر اصول کل پخش فاز بنیان نهاده شده است. به طور خلاصه، در این روش جریان یک فاز از کنار (یا از داخل) فاز ساکنی میگذرد و در این حال فاز ساکن اجزای آنرا به طور انتخابی خارج میکند. این خروج یک عمل تعادلی است و مولکولهای اجزاء دوباره داخل فاز متحرک میشوند. هنگامی که ثابت پخش دو یا چند 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ساعت 19:57  توسط سید مصطفی محمدی  | 

بخش عملی کروماتوگرافی

بخش عملی

تفکیک مواد رنگی برگ سبز 

چند میلی لیتر از مخلوط 2 به یک اتر نفت و اتانول را همراه با چند برگ سبز در هاونی بگذارید و برگها را با دسته هاون له کنید. مایع بدست آمده را به یک قیف جدا کننده منتقل کنید و همان حجم آب مقطر به آن اضافه کنید و تکان دهید. فاز آبی پایینی را دور بریزید. این شستشو را دو بار انجام دهید و هر بار فاز آبی را دور بریزید. و آب تازه اضافه کنید.لایه آلی (بالایی) را به ارلن کوچکی منتقل کنید و به آن 2 گرم سدیم سولفات بدون آب اضافه کنید (برای آب گیری).

یک نوار 10 سانتی از ورقه کروماتوگرام سیلیکاژل تهیه کنید و یک لکه 1 الی 2 میلی متری از محلول ماده رنگی را طوری بر روی صفحه قرار دهید که حدود 1 و نیم سانتی متر از انتهای آن فاصله داشته باشد (برای گذاشتن لکه از لوله مویین تمیز استفاده کنید). صبر کنید تا لکه خشک شود. برای جداسازی از حلال بنزن – استون با نسبت 7 – 3 (حجمی) مطابق توضیحات بالا استفاده کنید.

ممکن است تا هشت لکه رنگین مشاهده شود. این لکه ها به ترتیب کاهش مقدار Rf عبارتند از کاروتنها (دو لکه نارنجی)، کلروفیل a (آبی – سبز)، کلروفیل b (سبز) و زانتوفیلها (چهار لکه زرد).

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط محسن استیری  | 

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

کروماتوگرافی لایه نازک نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد – مایع است و اصول آن مانند کروماتوگرافی ستونی است. ولی در این مورد جسم جاذب جامد را به صورت یک لایه نازک در روی یک قطعه شیشه یا پلاستیک محکم پخش میکنند. یک قطره از محلول نمونه یا مجهول را در نزدیکی لبه صفحه میگذارند و صفحه را همراه مقدار کافی از حلال استخراج کننده در ظرفی قرار میدهند. مقدار حلال باید آنقدر باشد که فقط به سطح زیر لکه برسد (شکل الف). حلال به طرف بالای صفحه میرود و اجزاء مخلوط را با سرعتهای متفاوت با خود میبرد. در نتیجه ممکن است تعدادی لکه روی صفحه ظاهر شود. این لکه ها روی یک خط عمود بر سطح حلال ظرف قرار میگیرند (شکل ب).

این روش کروماتوگرافی بسیار آسان است و به سرعت هم انجام میشود. این روش برای تفکیک اجزاء یک مخلوط بسیار مفید است و همچنینی میتوان از آن برای تعیین بهترین حلال استخراج کننده جهت کروماتوگرافی ستونی استفاده کرد.

منبع=دانشنامه ی رشد

.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 12:11  توسط محسن استیری  | 

کاربرد نانو تکنولوژی در شیمی و الکتروشیمی تجزیه ای[1]

کاربرد نانو تکنولوژی در شیمی و الکتروشیمی تجزیه ای[1]

مقدمه:

امروزه بشر نمی تواند با داشتن یک دید ثابت همیشگی به فرایندهای طبیعی، شیمیایی و بیوژیکی همچنان مرزهای دانش را گسترش دهد، بلکه نیاز به دید از زوایای مختلف و در ابعاد مختلف جهت رشد و پیشرفت بشر کاملأ حس می گردد. نگاه از ابعاد بزرگ و وسیع مثل نقشه برداری از شهرها و کشورها توسط ماهواره و غیره اطلاعاتی می دهد که بادید طبیعی غیر قابل حصول می باشد.

از طرفی نگاه به طبیعت و فرایندهای شیمیای بیولوژیکی از دید میکرونی و نانومتری یعنی در ابعاد اتمی اطلاعاتی به دست می دهد که بسیار راحت تر می توان به رمز و راز آن پدیده پی برد و مسیر حرکتی آن را مشخص و خواسته ها و نظرهای شخصی را به آن اعمال نمود. آنچه که امروز تحت عنوان نانو تکنولوژی مطرح است آشنا شدن و کنترل کردن بسیاری از پدیده های در ابعاد اتمی و آنگسترومی می باشد که مسیری مشکل با آینده ای روشن و نتایجی بس شگفت انگیز است.

منبع=free.ads01.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:53  توسط محسن استیری  | 

اثر یون مشترک

اثر یون مشترک

اثر یون مشترک به تعادلات انحلال پذیری مربوط می‌شود. به عنوان نمونه سیستم زیر را در نظر بگیرید.

(BaSO4(s)→Ba+2(aq)+SO-24(aq


افزایش یون سولفات ، از سولفات سدیم به محلول سیر شده سولفات باریم موجب می‌شود که این تعادل به سمت چپ جابجا شود. غلظت Ba+2 کاهش می‌یابد و BaSO4 رسوب می‌کند. چون حاصلضرب مقدار ثابتی است.

منبع=یانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:51  توسط محسن استیری  | 

تشکیل رسوب و حاصلضرب انحلال پذیری

تشکیل رسوب و حاصلضرب انحلال پذیری

مقدار عددی ksp یک نمک بیانی کمی از حد انحلال پذیری آن نمک است. وقتی مقادیر غلظت یونهای محلول نمک در عبارتی مشابه عبارت ksp نمک جایگزین شود، نتیجه حاصضرب یونی محلول نامیده می‌شود. ksp حاصضرب یونی محلول سیر شده است. حاصلضرب یونی را می‌توان برای محلول مورد آزمایش محاسبه کرد و نتیجه را با ksp نمک مورد نظر مقایسه نمود. سه نوع مقایسه زیر امکان پذیر است :

حاصلضرب یونی کمتر از ksp :
چنین محلولی سیر ناشده است. جامد اضافی می‌تواند تا حدی که ksp تعیین می‌کند در آن محلول حل شود.

حاصلضرب یونی بیشتر از ksp :

محلول موقتا ابر سیر شده است. تشکیل رسوب تا زمانی که حاصلضرب یونی برابر ksp شود، صورت می‌گیرد.

حاصلضرب یونی برابر ksp :
این محلول سیر شده است
 
منبع=دانشنامه ی رشد
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:49  توسط محسن استیری  | 

انحراف از مقدار ksp

انحراف از مقدار ksp

انحلال پذیری برخی از نمکها در آب بیش از مقداری است که بر مبنای مقادیر ksp محاسبه شده است. سیستم کربنات باریم را در نظر بگیرید.

(BaCO3(s)↔Ba+2(aq)+CO-23(aq


یون کربنات موجود در این محلول آبکافت می‌شود، زیرا این یون باز ضعیفی است. غلظت یون CO-23 بر اثر واکنش آن با آب کاهش می‌یابد. تعادل BaCO3 به سمت راست میل می‌کند و بیش از موارد دیگر BaCO3 حل می‌گردد. محاسبه انحلال پذیری مولی BaCO3 که بر مبنای ksp انجام می‌گیرد، غلظت CO-23 را که باید در حال تعادل در محلول وجود داشته باشد، بدست می‌دهد.

منبع=دانشنامه ی رشد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:48  توسط محسن استیری  | 

تعیین حاصلضرب انحلال پذیری در رسوب کلرید نقره

تعیین حاصلضرب انحلال پذیری در رسوب کلرید نقره

بیشتر اجسام حداقل به میزان کم در آب حل می‌شوند. چنانچه ماده‌ای نامحلول یا کم محلول در آب قرار داده شود، موقعی که سرعت انحلال یونها از جامد برابر سرعت رسوب کردن یونها از محلول سیر شده گردد، یک حالت تعادل برقرار می‌شود. پس بین کلرید نقره و محلول سیر شده از کلرید نقره یک حالت تعادل وجود دارد.

(AgCl(S)↔Ag(aq)+Cl-(aq


ثابت تعادل به صورت زیر

از آنجا که غلظت یک جامد خالص مقدار ثابتی است، را ممکن است  یکی گرفت. در این صورت خواهیم داشت : باk

ثابت ksp حاصضرب انحلال پذیری نامیده می‌شود. غلظتهای یونی در این رابطه ، غلظتهای مربوط به یک محلول سیر شده در دمای مرجع هستند.
وابستگی ksp به دما
از آنجا که انحلال پذیری یک نمک معمولا بطور وسیعی با دما تغییر می‌کند، مقدار عددی ksp یک نمک با دما تغییر می‌کند. جدول حاصضرب انحلال پذیری اجسام مختلف در دمای 25 درجه سانتیگراد در کتابهای مرجع مختلف داده شده است.

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:46  توسط محسن استیری  | 

واژگان شیمی تجزیه

واژگان شیمی تجزیه

 

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین

اسید سیستم حلالی

ماده ای که کاتیون حلال را می‌دهد.

salvent-system acid

باز سیستم حلالی

ماده ای که آنیون حلال را می‌دهد

solvent-system base

ماده آمفی پروتیک

ماده ای که می‌تواند به صورت یک اسید برونشتد عمل کند.

amphiprotic substance

خنثی کردن (شدن (

واکنش بین یک اسید و یا باز

neutralization

آبکافت

واکنش یک کاتیون یا یک آنیون با آب کهPH را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

hydrolysis

اثر یون مشترک

اثر ناشی از افزایش یک ترکیب روی یک سیستم در حال تعادل به طوری که ترکیب با ترکیب حاضر در سیستم ، در یک یون ، مشترک باشند.

 

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:45  توسط محسن استیری  | 

اندزه گیریPH

اندزه گیریPHا: الف_اسید وباز   ب_دستگاه ها     ج_معرفهای شیمیایی     د_کانتاژ معرف

افزایش تدریجی یک باز به یک اسید را تیتر کردن می گویند وسیله حساسی برای مقایسه غلظتهای یک محلول اسید

ویک محلول باز به دست می آید .تیتر کردن اسید با باز بدین طریق انجام می شود که مقادیر انجام گرفته شده ای از یک

محلول باز به دقت به حجم معینی از محلول اسید اضافه می شود. محلول اسید ماده رنگینی مانند تورنسل دارد که ملاکی

 مرءی برای اندازه(*H) است. تورنسل در محلولهایی که دارای (*H) زیادتر است به رنگ قرمز در می آید ودر محلولهایی که

 (*H) در آنها کمتر از (_OH) است رنگ آبی دارد.در عمل تیتر کردن تورنسل به محلول اسید قرمز رنگ می دهد

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:44  توسط محسن استیری  | 

محاسبه وزن سنجی

محاسبه وزن سنجی

محاسبه در وزن سنجی بر اساس استفاده از جرم اتمی یا ملکولی اجسام مورد نظر در واکنش شیمیایی صورت می‌گیرد. برای محاسبه وزن جز مورد نظر در یک رسوب ، وزن رسوب را در ضریب وزن سنجی (F) ضرب می‌کنند:در رابطه فوق W وزن رسوب و W1 ، وزن جزء مورد نظر است. F ، ضریب وزن سنجی است.

درصد وزنی نیز با رابطه زیر محاسبه می‌شود:


مراحل وزن سنجی

 1. _تشکیل رسوب
 2. _صاف کردن
 3. _شستشو
 4. _خشک کردن در دمای مناسب
 5. _سرد کردن تا دمای محیط
 6. _توزین و محاسب

وع می‌پیونددمحلول

MOL/L =2.8/100ML*1000ML/1L*1MOL/56G=2.8/100*1000/1*1ML/56=28/56=0.5MOL/L   ?

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:39  توسط محسن استیری  | 

عوامل موثر بر حلالیت

عوامل موثر بر حلالیت

 • اثر یون مشترک :
  افزایش یک الکترولیت که دارای یک یون مشترک با رسوب است، سبب کم شدن حلالیت می شود.
 • اثر PH محیط :
  اگر به رسوبی که نمک یک اسید ضعیف است، یک اسید قویتر اضافه کنیم، مقداری از رسوب حل می‌شود. تشکیل هر رسوب باید در PH مناسب آن صورت گیرد. با کنترل PH یک محلول که شامل چند
  کاتیون است، می‌توان آنها را به صورت رسوب هیدروکسید جدا کرد.
 • اثر حلال :
  مواد قطبی در حلالهای قطبی بیشتر حل می‌شوند و مواد غیر قطبی در حلالهای غیر قطبی. برای رسوب دادن اغلب یونها ، می‌توان با افزودن یک حلال آلی امتزاج پذیر با آب ، حلالیت آنها را کاهش داده ، به صورت رسوب ، آنها را جدا کرد.

بجز این عوامل که توضیح داده شد عواملی مثل الکترولیتها ، عوامل کمپلکس کننده ، هیدرولیز ، دما ، فشار و اندازه ذرات در حلالیت رسوبها تأثیر دارند

منبع=parsiblog.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:37  توسط محسن استیری  | 

2نوع رسوب

رسوبهای لخته‌ای

رسوبهای لخته‌ای مانند رسوب که شبیه شیر منعقد شده بوده ، ذرات ریز بهم چسبیده و ذرات درشتتری ایجاد می‌کنند و در اثر شستشو با آب (عمل والختی) ، دوباره به ذرات ریز تبدیل می‌شوند.

رسوبهای ژلاتینی

مانند فریک هیدروکسید هستند. قطر ذرات این رسوبها خیلی کوچک است، بنابراین از صافی رد می‌شوند و بعضی از آنها نیز سوراخهای صافی را مسدود کرده ، باعث کندی عمل صاف کردن می‌شوند
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:30  توسط محسن استیری  | 

شرایط تهیه یک رسوب مناسب

شرایط تهیه یک رسوب مناسب

استوکیومتری

واکنشگر رسوب دهنده و جسم مورد نظر به نسبت وزنی معین و طبق فرمول شیمیایی با هم ترکیب می‌شوند، به عبارت دیگر واکنش آنها باید کمی باشد.

پایدار بودن

وزن رسوب در شرایط آزمایش باید ثابت بماند. مثلا نباید فرار یا قابل تجزیه بوده ، قابلیت ترکیب با اجزای موجود در هوا و یا جذب آنها را داشته باشد.

خالص بودن و خوب صاف شدن

رسوبهای کلوئیدی که به سختی صاف می‌شوند، برای وزن سنجی مناسب نیستند.

انواع رسوبها از لحاظ فیزیکی

وضع فیزیکی رسوبها به اندازه ، شکل و بار الکتریکی ذرات بستگی دارد.

رسوبهای بلوری

رسوبهای بلوری ، درشت بوده ، برای صاف کردن مناسب هستند. بنابراین بهترین رسوب برای وزن سنجی هستند. مانند هدف : تیتراسیون PH متری NaOH و سرکه(بازقوی واسیدضعیف) و رسم منحنی تیراسیون ماده وبدست آوردن نقطه اکی والان((نقطه پایانی))

مواد لازم : اسید ضعیف(سرکه)ml10 ، NaoH0.1 مولار ، آب مقطر

وسايل لازم:2عدد مگنت ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت حبابدار ، بورت ml50، دستگاه PH متر ، HEATER((ازدستگاه هیتر برای لرزش استفاده می شود)) ،پایه وگیره

Phمتر((سنج)): دستگاهی است برای اندازه گیری phمواد.این دستگاه دارای یک فیش اصلی است که درروی سرآن دارای دو زائده وجود دارد 1- شیشه ای2- الکترودی.که در آزمایش ها برای اندازه گیری+ Hمواد از سر شیشه ای استفاده می شودوسر الکترودی آن برای اندازه گیری دما استفاده می شود.

منبع=daneshnameh.roshd.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:28  توسط محسن استیری  | 

تجزیه الکترولیت انحلالی آرنیوس

 

 

تجزیه الکترولیت انحلالی آرنیوس

اندیشه تجزیه الکترولیت همراه با انحلال را «آرنیوس» (S.Arrhenius) فیزیکدان و شیمیدان سوئدی ارائه داد. او برای تمایز بین الکترولیتها و غیر الکترولیتها و بخصوص برای اینکه نشان دهد محلول آبکی الکترولیتها رساناهای خوب الکتریسیته‌اند، آزمایش زیر را انجام داد:

الکترولیتها شامل اجسامی هستند که مولکولهایشان از اتمهای بار دار مثبت و منفی تشکیل شده است و نیروهای اندرکنش الکتریکی عامل پیوند آنهاست. نیروی اندرکنش بین دو بار در محیطی با گذردهی الکتریکی (ε=81 برای آب) نیروهای پیوندی یون‌ها در مولکول بسیار ضعیف می‌شوند. بر اثر برخوردهای گرمایی متقابل مولکولهایی که توسط یونهایی با چنین پیوند ضعیف تشکیل شده‌اند، به ذرات باردار ، یونها ، شکسته می‌شوند. یعنی تجزیه الکترولیت بوق

 

نگاه کلی

این روش برای موادی که ترکیب شیمیایی آنها معین است، بکار می‌رود. در این روش ، نمونه مورد نظر را از بقیه اجزا به صورت رسوبی که ترکیب شیمیایی آن معلوم است جدا کرده ، پس از خشک و وزن کردن با ترازوی حساس ، درصد وزنی آن را حساب می‌کنیم

منبع=daneshnameh.roshd.ir

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:26  توسط محسن استیری  | 

روشهای تجزیه‌ای

روشهای تجزیه‌ای مبتنی بر اندازه گیری  خاصیت فیزیکی که اندازه گیری می‌شود. وزنی جرم حجمی حجم طیف نورسنجی (اشعه ایکس، ماوراء بنفش، مریی، IR)؛ رنگ سنجی ؛ طیف بینی اتمی ؛ رزونانس مغناطیسی هسته و رزونانس اسپین الکترون جذب تابش طیف بینی نشری (اشعه ماوراء بنفش، ایکس، مریی)؛ نور سنجی شعله‌ای؛ فلویورسانس (اشعه ایکس، فرابنفش و مریی) ؛ روشهای رادیوشیمیایی نشر تابش کورسنجی، نفلومتری، طیف بینی رامان پراکندن تابش شکست سنجی و تداخل سنجی شکست تابش روشهای پراش اشعه ایکس و الکترون پراش تابش قطبش سنجی، پاشندگی چرخش نوری و دو رنگی نمایی دورانی چرخش تابش پتانسیل سنجی، پتانسیل سنجی با زمان پتانسیل الکتریکی رسانا سنجی رسانایی الکتریکی پلاروگرافی، تیتراسیونهای آمپرسنجی جریان الکتریکی کولن سنجی کمیت الکتریسیته طیف سنجی جرمی نسبت جرم به بار.
روشهای رسانایی حرارتی و آنتالپی خواص گرمایی روشهای جداسازی در بیشتر موارد، تجزیه یک نمونه از ماده، قبل از اندازه گیری فیزیکی نهایی آن، ابتدا احتیاج به یک یا چند مرحله زیر دارد:

 منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:24  توسط محسن استیری  | 

کاربردهای شیمی تجزیه <\/h1>

کاربردهای شیمی تجزیه <\/h1>

کنترل کیفیت محصول

 

بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای کسب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه‌های شیمیایی وسیعی قرار می‌گیرند.

 منبع=دانشنامه ی رشدادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:21  توسط محسن استیری  | 

انواع تجزیه

انواع تجزیه

 

وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می‌گردد، تجزیه کیفی نامیده می‌شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می‌شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می‌شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.

 

ماهیت روشهای تجزیه‌ای

 روشهای تجزیه‌ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می‌شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می‌باشند. در حقیقت روشهای تجزیه‌ای محدودی وجود دارند که صرفا دستگاهی‌اند و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 14:19  توسط محسن استیری  | 

موازنه معادلات اکسایش- کاهش

موازنه معادلات اکسایش- کاهش

دو روش برای موازنه واکنشهای اکسایش- کاهش بکار برده می‌شود: روش یون- الکترون و روش عدد اکسایش.

روش یون- الکترون برای موازنه معادلات اکسایش- کاهش

در موازنه معادلات به روش یون- الکترون ، دو دستور کار که کمی با هم متفاوت‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی برای واکنشهایی که در محلول اسیدی انجام می‌گیرد و دیگری برای واکنشهایی که در محلول قلیایی صورت می‌پذیرد.

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط محسن استیری  | 

واکنش اکسیداسیون و احیاء

واکنش اکسیداسیون و احیاء

واکنشی را که در آن ، تبادل الکترون صورت می‌گیرد، واکنش اکسیداسیون- احیاء نامیده می‌شود.

فرآیند اکسیداسیون (اکسایش)

فرآیندی است که در آن یک جسم (اکسید کننده) الکترون می‌گیرد و عدد اکسایش یک اتم افزایش می‌یابد.

فرآیند احیا (کاهش)

فرایندی است که در آن یک جسم (احیا کننده) الکترون از دست می‌دهد و عدد اکسایش یک اتم کاهش می‌یابد.

 منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:6  توسط محسن استیری  | 

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی

اساس کروماتوگرافی ، جذب سطحی مواد و توزیع آنها در دو فاز می‌باشد. یکی از فازها ثابت و فاز دیگر متحرک است که نمونه مورد نظر در فاز متحرک جدا می‌شود. فاز ثابت یا جامد است و یا مایع و فاز متحرک یا مایع است و یا گاز . اگر فاز ثابت ، جامد و فاز متحرک ، مایع باشد، به آن کروماتوگرافی مایع ـ جامد ( LSC ) گویند. اگر فاز متحرک ، گاز و فاز ثابت ، جامد باشد، به آن کروماتوگرافی گاز - جامد (GSC ) گویند. اگر فاز متحرک ، مایع و فاز ثابت نیز مایع باشد به آن کروماتوگرافی مایع ـ مایع ( LLC یا (HPLC ) گویند و در نهایت اگر فاز متحرک ، گاز و فاز ثابت ، مایع باشد، به آن کروماتوگرافی گاز - مایع ( GLC) یا ( VPC ) گویند.

در LSC ، جدا شدن بر اساس جذب سطحی یا تعریض یون‌ها و یا تشکیل کمپلکس می‌باشد. در GSC اساس ، جداسازی جذب سطحی است. در LLC و GLC ، مواد بر اساس توزیع بین دو فاز جدا می‌شوند. پس کروماتوگرافی روشی برای جداسازی مخلوط بدلیل اختلاف تحرک آنها می‌باشد.

کروماتوگرافی LSC در واقع نوعی کروماتوموگرافی جذبی است که مواد بر اساس اختلاف در قابلیت جذب خود روی سطح جامد از یکدیگر جدا می‌شوند. در GSC نیز اساس جداسازی جذب سطحی فاز گاز روی سطح جامد است. از این روش برای خالص سازی گازها استفاده می‌شود.

 منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:4  توسط محسن استیری  | 

استخراج

استخراج

اساس این روش ، اختلاف حلالیت یک جزء در دو حلال غیر قابل حل در یکدیگر است. اگر دو حلال غیر قابل استخراج ، مایع باشند، به این روش استخراج مایع ـ مایع گویند و اگر یک جسم جامد به وسیله یک حلال استخراج شود، به آن استخراج جامد ـ مایع گویند (مثل استخراج اسانس‌ها ، عصاره‌ها و روغن از دانه‌های گیاهی). عموما دو فاز مورد استفاده ، یکی آب است و دیگری یک حلال آلی.

مقداری از جسم در فاز آبی و مقداری نیز در فاز آلی می‌باشد. بازده استخراج با ضریب تقسیم نسبت مستقیم دارد. دوبار استخراج با حجم کمتر از حلال آلی همیشه موثر از یک بار استخراج با حجمی مساوی دو برابر حجم اول است. چون در حالت اول ، مقدار وزن ماده باقی‌مانده محلول در آب ، کمتر از حالت دوم خواهد بود

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط محسن استیری  | 

جداسازی مواد.تبلور

جداسازی مواد

هدف از جداسازی ، حذف مزاحمت‌ها ، غلیظ کردن محلول مورد نظر و یا سایر موارد است. برای جداسازی از اختلاف در خصوصیات فیزیکی استفاده می‌شود، مثل فراریت ، حلالیت و ضریب تقسیم موادو ... . در آنالیز و جداسازی مواد مختلف از تکنیک‌های ویژه‌ای برحسب نوع و ساختار مواد و مخلوط‌ها استفاده می‌شود که برخی از آنها که معروف بوده و حائز اهمیت بیشتری هستند، در زیر می‌آوریم.

تبلور

هدف از تبلور ، جداسازی ناخالصی از اجسام جامد است. در این روش ، ابتدا جامد ناخالص را در یک حلال گرم حل می‌کنند، سپس محلول را صاف می‌کنند. ناخالصی‌ها در فاز مایع باقی می‌مانند. اگر تبلور طی چند مرحله صورت گیرد، به آن تبلور جزء به جزء می‌گویند. در این روش انتخاب حلال از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر از تکنیک ذوب برای جداسازی ناخالصی از جامد استفاده شود، به آن تصفیه ذوب گویند.

این روش در جدا کردن ناخالصی‌های ژرمانیم و اسید بتروییک کاربرد دارد. در این فرآیند ، ضریب تقسیم برابر با نسبت غلظت ناخالصی در فاز جامد به غلظت ناخالصی در فاز مایع است.

 منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 11:0  توسط محسن استیری  | 

ترکیبات کمپلکس

ترکیبات کمپلکس

    در اواخر سده ی نوزدهم شیمیدانان برای درك ماهیت پیوند در تركیبات مولكولی با دشواری روبرو بودند. تشكیل تركیبی مانند CoCl3.6H2O گمراه كننده بود به ویژه در این مورد كه خود CoCl3 به تنهایی وجود ندارد. برای اولین بار آلفرد ورنر در سال 1893 نظریه ای را برای توضیح ساختار اینگونه تركیبات پیچیده موسوم به كمپلس ارائه داد.او فرمول این ماده را به صورت Co(NH3)6]Cl3 ]نوشت و پیشنهاد كرد كه 6 مولكول آمونیاك به طور متقارن به وسیله ی والانس های فرعی كبالت با آن پیوند كوئوردینانسی بر قرار كرده اند و والانس های اصلی كبالت به وسیله ی یون های كلرید پر شده اند. با گذشت زمان نظریه ی ورنر پیشرفت زیادی كرد.

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:58  توسط محسن استیری  | 

روش تیتر کردن:

روش تیتر کردن:

 در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته می‌شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد تا واکنش شیمیایی بین محلول استاندارد و تیتر شونده کامل شود. سپس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

 

تیتر کردن واکنش های اسید و باز یا خنثی شدن:

 تیتر کردن ، عبارت است از تعیین مقدار اسید یا باز موجود در یک محلول که با افزایش تدریجی یک باز به غلظت مشخص یا بر عکس انجام می‌گیرد.

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط محسن استیری  | 

دستگاههای تیتراسیون های پتانسیومتری

 

 اساس روش پتانسیومتری

روش یكی از متداول ترین روشهای تشخیص نقطه اكی والان است این روش تشخیص ، كل تیتراسیونهای آبی ، غیر آبی اسید و باز ، اكسیداسیون احیاء ، رسوبی و كمپلكسومتری را پوشش می دهد .

اساس تشخیص نقطه اكی والان به این روش مبتنی بر دو الكترود می باشد ، یكی الكترود شناساگر و دیگری الكترود مرجع و چیزی كه در اینجا اندازه گیری می شود پتانسیل الكترود ها نیست بلكه تفاضل پتانسیل بین الكترود شناساگر و الكترود كار در هر لحظه می باشد.

 در واقع الكترود شناساگر پتانسیلی را تامین می نماید كه وابسته به وضعیت محلول داخل ظرف تیتراسیون  می باشد.

و الكترود مرجع عهده دار تامین پتانسیلی است كه كاملا" مستقل از وضعیت محلول داخل ظرف تیتراسیون است .

این اختلاف پتانسیل بین دو الكترود توسط یك ولتامتر اندازه گیری می شود كه مقاومت داخلی بسیار بالایی دارد.

 

دستگاههای تیتراسیون های پتانسیومتری

 

همانطور كه در قبل نیز شرح داده شد این روش نیاز به مدار الكتریكی به نام ولتمتر دارد كه دارای مقاومت داخلی بالایی باشد.

 

امروزه دستگاههای ولت متر ساخته شده برای این منظور تنها یك ولتمتر ساده نیست . این دستگاهها علاوه بر وظیفه اصلی كه به عهده دارند كه همانا پیدا كردن حجم مصرفی از تیترانت در نقطه اكی والان است بسیار  پیشرفته تر شده ، می توانند پس از پیدا كردن این نقطه اطلاعات را نیز توسط فرمولی كه خود كاربران برای آنها تعریف می كنند پردازش نمایند و نتیجه را به صورت مستقیم با دیمانسیون و تعداد ارقام پس از اعشار تعیین شده  به نمایش در آورند . علاوه بر آن اطلاعات حاصل از هر آزمایش را می توان توسط كامپیوتر ذخیره یا توسط دستگاه چاپگر چاپ نمود كه از این طریق به كاربران اجازه می دهند تا بانك اطلاعاتی تیتراسیون را در آزمایشگاه خود داشته باشد تا هر زمان كه نیاز بود بتوانند به نتیجه آزمایشی در روز خاصی رجوع كرده آن را ملاحظه یا چاپ نماید.

جدیدترین مدل این دستگاهها دارای قابلیت های منحصر به فردی می باشد كه در جهان بی همتاست استفاده از تكنولوژی میكرو الكترو مكانیك، استفاده از بورتهای هوشمند، استفاده از الكترود هوشمند، تبدیل پتانسیل الكترود از آنالوگ به دیجیتال امكان انجام دو تیتراسیون به صورت همزمان از توانمندی های منحصر به فرد این دستگاهها می باشد. یكی دیگر از تیتراسیونهای نام آشنا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تیتراسیون كارل فیشر می باشد

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:55  توسط محسن استیری  | 

اکی والان

نقطه اکی والان:

نقطه اکی‌والان نقطه ای است که در آن ، مقدار محلول استاندارد افزوده شده از نظر شیمیایی برابر با مقدار حجم مورد نظر در محلول مجهول است. این نقطه را نقطه پایان عمل از نظر تئوری یا نقطه هم ارزی نیز می‌گویند.

منبع=دانشنامه ی رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:50  توسط محسن استیری  | 

انواع تیتراسیون

دسته بندی واكنشهای تیتراسیون

الف ) تیتراسیون های اسید باز شامل :

1-     اسید و باز قوی

2-     اسید ضعیف با باز قوی

3-     باز ضعیف با اسید قوی

4-     اسید و باز ضعیف

 

ب ) تیتراسیون های رسوبی شامل :

1- تیتراسیون با تیترانت های غیر آلی

2- تیتراسیون های سورفكتنتها

 

ج ) تیتراسیونهای اكسیداسیون و احیا ( ردكس )

د ) تیتراسیون های كمپلكسومتری / كیلیتومتری

منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط محسن استیری  | 

تیتراسیون

تیتراسیون:

همانند روش گراویمتری تیتراسیون نیز یكی از روشهای قدیمی در شیمی تجزیه می باشد . كه هر دوی این روشها مبتنی بر واكنش شیمیایی می باشند. روشی که توسط آن ، محلولی با غلظت مشخص به محلولی دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد، تیتراسیون نامیده می‌شود. تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود. افزایش محلول استاندارد ، آنقدر ادامه می‌یابد تا مقدار آن از نظر اکی‌والان برابر مقدار جسم حل شده شود.

با وجود روشهای دستگاهی و غیر دستگاهی فیزیكی و شیمیایی جدید امروزه هنوز تیتراسیون به عنوان یكی از روشهای تجزیه ای كمی، در استانداردها جای دارد كه این حفظ موقعیت را می توان به دلایل زیر دانست.

منبع=دانشنامه رشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:38  توسط محسن استیری  | 

ازمایش استوکیومتری

آزمایش شماره 1 استوکیومتری:  تجزیه پتاسیم کلرات در مجاورت کاتالیزور منیزیم دی اکسید و حرارت چراغ بنزن

دستور کار آزمایش:

در این آزمایش مقدار 1 گرم پتاسیم کلرات را توزین شده و با مقدار 5/0 گرم منیزیم دی اکسید به عنوان کاتالیزور به صورت مخلوط همگن در لوله آزمایش حرارت داده شود و سپس مخلوط مورد نظر دوباره وزن شده و با استفاده از وزن اکسیژن از دست رفته مقدار پتاسیم کلرات استفاده شده در این آزمایش بدست آورده شود.

منبع=میهن بلاگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:35  توسط محسن استیری  | 

کلرات ها

کلرات ها و خواص آنها:

کلرات ها به صورت تجاری از الکترولیز محلول های گرم و غلیظ کلریدها ( به جای محلول های سرد به کار رفته در تهیه الکتروشیمیایی هیپوکلرایت ها ) به دست می آیند. در این فرایند الکترولیت را به شدت به هم می زنند تا کلر تولید شده در آند با یون هیدروکسید که فراورده کاهش در کاتد است ترکیب می شود.

کلرات از محلول غلیظ بکار رفته به عنوان الکترولیت پیل، متبلور می شود. اگرچه کلرات ها معمولا در آب حل می شوند، امّا انحلال پذیری آنها کمتر از کلرید های مربوطه است. هالات ها همچون هالیک اسیدها، مواد اکسید کننده قوی به شمار می روند و واکنش کلرات ها با ترکیباتی به آسانی اکسیده می شوند، ممکن است انفجار پذیر باشد.

کلرات ها در اثر گرما، به شیوه های مختلف تجزیه می شوند. در دماهای بالا و به ویژه در مجاورت کاتالیزور، کلرات ها به کلیرید ها و اکسیژن تجزیه می شوند و در دماهای ملایم تر، و در غیاب کاتالیزور، از تجزیه کلرات ها، پرکلرات ها و کلرید ها تولید می شوند.

حال در ادامه به دستور کار، مشاهدات و نتایج آزمایش شماره 1 استوکیومتری پرداخته خواهد شد.

منبع=میهن بلاگ

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط محسن استیری  | 

واکنش تجزیه ای

واکنش های تجزیه ای:

شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است و نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد. روشهای تجزیه‌ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می‌شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می‌باشند. در حقیقت روشهای تجزیه‌ای محدودی وجود دارند که صرفا دستگاهی‌اند و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند.

 

منبع=سایت علمی نخبگان جوان
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:30  توسط محسن استیری  | 

استوکیومتری.تغییرات شیمیایی

 

استوکیومتری

استوکیومتری شاخه ای از علم است که با روابط کمّی میان عناصر در تشکیل مواد مرکب و میان عناصر و مواد مرکبی که در واکنش های شیمیایی وارد می شوند، سر و کار دارد.

واکنش های شیمیایی

واکنش شیمیایی فرآیندی است که در آن ساختار ذره های تشکیل دهنده مواد تولیه دچار تغییر می شود؛ یعنی طی آن یک یا چند ماده شیمیایی به یک یا چند ماده شیمیایی دیگر تبدیل می شود.

 منبع=دانشنامه ی رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:26  توسط محسن استیری  |